Baltija Tavo rankose

Baltija tavo rankose – tai mūsų sugalvotas ir įvairiuose kanaluose naudojamas љūkis.

Baltijos prekės ћenklo pagrindinė misija – rūpestis Baltijos jūra. Ieљkojome љūkio – komunikacijos rakto, kuris atspindėtų prekės ћenklo rūpestį, bet tuo pačiu ir įkvėptų bei atkreiptų ћmonių dėmesį į љią problemą.

Baltija Tavo rankose, per metus iљaugo nuo OOH plakatų kampanijos iki BTL aktyvacijų siekiant ir padedant ћmonėms tvarkyti paplūdimį. Mums patiems labai įdomu, kas bus toliau!

Panašūs darbai